8.06.2010 г.

Думите ми се вълнуват от еротика...


Думите ми се вълнуват от еротика
и от безсрамно разсъблечената истина.
Особено чувствителни са в пълнолуние.
Тогава стават част от семиотика,
която е обвита в мистика.
Вечер преди лягане са рошави,
застават на върха на пръстите
и неистово се молят за написване.
Понякога прочиташ ги в очите ми,
които са като че ли корицата.
Измисляш ми подхождащи заглавия
и с нетърпение отгръщаш страници...

Думите ми са половин въпрос и глупав отговор
(някои не присъстват в речника).
А най-красивите остават ненаписани...

*Снимка: art.com