24.11.2013 г.

***

Уютно ми е в погледа ти, в който
се чувствам като на виенско колело.
Претърсваш ме за всяка малка болка,
а думите ти вътре в мен се свиват на кълбо.
Нетърпеливо търсеща въртя се в тях.
Светът в мен изгубва хоризонти.
И пак към себе си без страх
поглеждам всичко, което ми се струва сложно.

9.11.2013 г.

Към

към теб пътувам
съботата се преражда в смисъл
с малко вятър в джоба
и слънце под мишница