5.09.2017 г.

Септември


Заминават
моряците без кораби,
птиците отлитат сами,
луната реже морето
със загадъчните краища на усмивката си.

***
смехът ми ще потъне навътре в ризата ти
(като) за последно
ще чуеш сърцето ми отново на 17