27.11.2009 г.

Сърцето ми е пясъчен часовник

Сърцето ми е пясъчен часовник,
отмерва бавно времето до теб.
А то е сякаш цяла вечност.
Горещата ми кръв ще се превърне в лед...

Във мен се стичат каменни минути,
преследват ме в далечни светове.
И там, в душата ми, ще се изгуби
една надежда - цялото небе.

21.11.2009

1 коментар: