25.05.2010 г.

По допирателната

Изгубвам се по допирателната
на моя свят с големите вселени.
В изстинали окръжности
са старите ми грешки,
а потенциално новите
надничат от правоъгълни решетки.
Оглеждам се и търся
от всички вектори с посока коя е моята...

Няма коментари:

Публикуване на коментар