15.03.2011 г.

Преди да


Познаваш го този момент,
преди да държиш любовта за ръка,
преди от теб да са останали
само въпроси без отговор,
преди да е дошла пролетта,
преди да си се сплела в дъждовните трепети
на дългите люлякови нощи,
преди да си забравила още старите грешки,
преди да си огъня и леда.
Едновременно.
Преди да си се променила
след поредното срещане-сбогуване.

Преди това...
си цялата пулс и смях.

1 коментар: