5.06.2011 г.

Ще те открия в морска раковина


сега съм весела
не ми се пише
за вечните проблеми на поетите
за неразбраност, губене, намиране
на себе си сред отчуждените
сега е топло
слънчево
усмихнато
дори когато има много облаци
от тялото си чувам тихо кискане
и няма вече нужда
от цялото онова премисляне

нетърпеливо чакаща
сега съм весела
и сляпо вярваща

ще чувам тишината ни
през морска раковина

1 коментар: